6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Mimarlık - Harita Mühendislik Hizmetleri olarak riskli yapı tespiti yapmaya yetkili bir kurumuz. 
 
RİSKLİ YAPI TESPİTİ YAPTIRMAK İÇİN;
 
Aşağıdaki belgelerle firmamıza başvurmalısınız:
 
Başvuru dilekçesi(buradan indirebilirsiniz)
Son 1 ay içerisinde alınmış tapu sicil kaydı
Taşınmaza ait elektrik ve su faturası
Tapu sahibinin kimlik fotokopisi
Belediyeden alınacak “Emlak Vergisi Bildirimi”
(Vekaletle yapılacak ise“6306 sayılı kanun” ibareli vekaletname)
KANUNUN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
 
 KİRA YARDIMI
 
Başvuru yaptığınız bina ile, tapu sahibi yada 1 yılını doldurmuş kiracı olarak; 18 ay geri dönüşümsüz(hibe), aylık 735TL olmak üzere kira yardımı alabilirsiniz.
 
 KREDİ KOLAYLIKLARI
 
6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilerde sağlanacak faiz desteğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalayan Bankalar bulunmaktadır.
 
 VERGİ MUAFİYETİ
 
Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olunacaktır.